Σχετικά με το run O'clock: Για γρηγορότερα και άμεσα αποτελέσματα πρέπει να υπάρχει κάλυψη 3G έστω στον χώρο του σημείου ελέγχου. Αν δεν υπάρχει κάλυψη, τότε τα αποτελέσματα θα σταλούν όλα μαζί μόλις η συσκευή βρεθεί εντός σημείου καλύψης.

Από 10χλμ έως 160χλμ, παρέχουμε λύσεις χρονομέτρησης για τον αγώνα σας - χωρίς chip!

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε την σελίδα www.runoclock.eu